Innovasjon og kompetanseutvikling
i maritim sektor

Et samarbeid for et grønnere og mer kompetativt Europa

MÅLSETTING

5

Produkter

Best praksis Video
Kompetanserammeverk
‘Short duration’ maritime kurs
Modell for online STCW kurs
Online STCW maritime kurs

80

Profesjonelle

Utvikle ferdighetene og kompetansene til maritimt personell som deltar på kurs

16

Utdanningspersonell og eksperter

Skape arena for kunnskapsdeling for profesjonelle i Portugal og Norge

16

Nasjonale og internasjonale arbeidsmøter

2 store internasjonale møter
12 korte møter
2 møter med politiske beslutningstakere

262

Deltakere

Skal delta på prosjektene og møtene

HØYDEPUNKTER

Associated partners

Signer for å motta

On the Wave

nyhetsbrev

All personlig data som samles inn til prosjektet On the Wave er beskyttet etter EU-regulativet «General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679)», og vil kun benyttes I dette prosjektet. For å lære mer om On the Wave sine retningslinjer for behandling av data.
Så kan du lese mer ved å melde deg opp her.

Keep updated!