EEA Grants

Dette prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA Grants. European Economic Area (EEA) avtalen gir landene mulighet til partnerskap med det interne markedet til den europeiske unionen.

De økonomiske tilskuddene fra EEA grants ble etablert for å tilstrebe kontinuerlig og balansert styrking av økonomi og handel. Formålet med tilskuddene er også å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa og å styrke de bilaterale relasjonene mellom Island, Liechtenstein og Norge og medlemslandene i EU.

For perioden mellom 2014 og 2021 ble det satt av 2.8 billioner Euro fordelt på 15 land. Portugal sitt budsjett er på 102.7 millioner euro. Lær mer på eeagrants.gov.pt

Lær mer

Last ned app